Надійність перевірена часом

Звітність 2017

Фінансова компанія  «Укрреставрація»

Товариство з обмеженою відповідальністю;

Дата державної реєстрації  4 жовтня 2004 року

Свідоцтво Держфінпослуг України про реєстрацію фінансової установи: серія ФК №38 від 23.11.2004 року

Ліцензія  Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг : серії АВ № 614874 від 27.12.2012

Директор – Кочерга Ніна Іванівна
Головний бухгалтер Щербина Галина Іванівна

Фактична адреса – 04080 м. Київ,  вул. Фрунзе ,1-3, літера А
Тел/факс ( 044) 467-68-50
Електронна пошта: fk_ukrrest@ukr.net

Достовірність фінансової звітності підтверджена висновком аудиторської фірми ТОВ «АБК-Аудит»,ЄДРПОУ-24744403 .  в Реєстр суб'єктів  аудиторської діяльності від 26.01.2001р.  № 1756 термін дії продовжено до 29.10.2020р. згідно рішенням Аудиторської палати України від 29.10.2015р №316/3,свідоцтво по внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ,№0073  Термін дії до 29.10.2020р.  згідно розпорядження  Нацкомфінпослуг України  № 3013 від 03.12.2015р.

 Аудит  Баланс
 Фінансові результати  Рух грошових коштів
 Капітал  Примітки